วิกฤตการเมืองไทยระหว่าง 2548-2553

วิกฤตการเมืองไทยระหว่าง 2548-2553

วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553 ซึ่งก็จะเป็นชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองนั่นเอง และซึ่งมีความเห็นที่ต่อต้านและสนับสนุนทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และซึ่งวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ ได้ก่อให้และทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อเสถียรภาพของทางการเมืองในไทย ทั้งนี้ยังเป็นการสะท้อนภาพความไม่เสมอภาคและความแตกแยกกัน ในระหว่างชาวเมืองและชาวชนบทรวมไปถึงการละเมิดพระราชอำนาจ หรือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นต้น ซึ่งบั่นทอนการเมืองไทยมาเป็นเวลาช้านานนั่นเอง

เมื่อในปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองดังกล่าว และซึ่งได้มีความเห็นว่าทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทย สมควรที่จะออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และซึ่งกลุ่มนี้ได้นำโดยสนธิ ลิ้มทองกุล นั่นเองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นและยังมีการส่งผลให้ฝ่ายทหารคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จากนั้นก็นำโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจ และเข้ามามีบทบาททางการเมืองในที่สุด ดังนั้นจึงส่งผลให้ไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารตั้งแต่นั้นมา โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2549-2550 ซึ่งในช่วงดังกล่าว ก็จะมีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารหลายกลุ่ม ซึ่งจะนำโดยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยที่จะขับไล่เผด็จการ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือแดงทั้งแผ่นดิน (นปช.) นั่นก็เพื่อที่จะขับไล่ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ ซึ่งในเวลาต่อมานั้น พรรคพลังประชาชน ซึ่งถูกมองว่าเกี่ยวข้องทางการเมืองกับทักษิณ ชินวัตร และชนะการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 และได้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมา เพื่อทำให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  ซึ่งที่ยังเคยเคลื่อนไหวต่อต้านทักษิณ ชินวัตร ก่อนเหตุการณ์รัฐประหารมาแล้ว กลับมาชุมนุมอีกครั้งหนึ่ง นั่นก้เพื่อเป็นการกดดันให้นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ออกจากตำแหน่งไป ก่อนที่จะยุติการชุมนุม และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิพากษายุบพรรคพลังประชาชน

ต่อมาก็ได้มีการลงมิติและเลือกนายกรัฐมาตรีและได้ผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ปรากฏว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมัยรัฐบาลทักษิณ สมัคร และสมชาย และได้มีการรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำให้กลุ่ม นปช.กลับมาชุมนุมอีกครั้ง นั่นก็เพื่อเป็นการกดดันให้อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งวันที่ 10 พฤษภาคม อภิสิทธิ์ประกาศยุบสภา และผลการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยชนะ และยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก th.wikipedia.org

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.