สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม

สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม

                การเมืองนั้นก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคมได้เช่นเดียวกัน และก็ได้มีการมองและได้มีการสาเหตุของปัญหาสังคมไว้คือ

ลักษณะของปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) มีดังนี้

มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทมาเป็นสังคมของเมืองเริ่มมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่อง การอพยพจากชนบทสู่สังคมเมือง มีเรื่องของเทคโนโลยีมากเพิ่มขึ้นเรื่อย มีการขยายตัวในสังคมเมือง และก็ให้เกิดปัญหามายิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรทัดฐานของสังคม

ลักษณะของปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากความไม่เป็นระเบียบของสังคม

ส่วนในเรื่องของการไม่เป็นระเบียบทางสังคมนั้น ก็คือ ภาวะที่ทางสังคมหรือว่าพื้นฐานของทางสังคมจะไม่ค่อยมีการควบคุมสังคมให้เป็นไปตามระเบียบได้ จึงทำให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคมได้ อย่างเช่น การล้มเหลวของกลุ่มที่เป็นจารีตประเพณีหรือว่าสถาบันของพื้นฐานทางสังคม มีความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ มีหน้าที่และบทบาทที่ขัดแย้งกัน มีความผิดพลาดในการอบรมหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันหรือว่าหน้าที่ของสังคม มีการขัดแย้งเกี่ยวกับสังคมที่กำหนดไว้ และก็ให้สังคมได้มีการปฏิบัติตาม

ลักษณะของปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดของสังคม

ได้มีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ได้มีการเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานและก็พฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ และสังก็เห็นว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่ได้มีผลกระทบแบบส่วนร่วม อย่างเช่น ผู้ที่ติดเสพติดแล้วให้โทษ การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ก็ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเกิดจากปัจจัยอย่างเช่น ทางชีววิทยา ปัจจัยทางจิต ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม ปัจจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของสังคม เป็นต้น ถ้าคนเราดูแลกันก็จะไม่ให้เกิดพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาของสังคมได้

ขอขอบคุณบทความดี ๆจาก baanjomyut.com

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.